default image

רן מאיר סא״ל במיל. מנכ״ל מגשימים

"לאחר מספר שנות השקעה באירופה, מצאתי בית להשקעות בדרום פלורידה. דודי, סמנכ"ל החברה בארץ, הגון, נעים וקשוב. תמיד שמח לעזור. 
הרגשה טובה שיש מי שמטפל בך, יקוט מבחינתי זה המימד האישי."

רן מאיר    רן מאיר Untitled-5

16 ביוני 2016