מילים והגדרות שימושיות בנדל"ן ארה"ב

  מילון-מונחים-1

A

Appreciation – עליית ערך של הנכס -השבחה.

ARV  – ערך הנכס אחרי שיפוץ והשבחתו.

Assiment fee –שכר התיווך למתווך עבור עבודתו.

Assessor – מפקח מחוזי המעריך את הנכס לצורך חישוב מיסים.

Annual net income – הערכת ההכנסות מהנכס בניקוי הוצאות,לא כולל מיסוי וביטוח.

Appraisal – הערכת שווי הנכס ע"י שמאי.

B

Broker – משרד נדל"ן – עם סוכנים מורשים ע"י הראשויות.

Bid – הצעה שמוצעת לבנק .

C

Cash Flow – תזרים מזומנים.

Closing – מועד סגירת העסקה והעברת בעלות בחברת הטייטל.

Closing Costs – עלות סגירת העסקה ,ביטוח,עמלת תיווך.

CMA  – ניתוח של מחירי השוק.

County Records – רישום במחוז.

Capital rate – תשואה שכירות הנכס ,חלוקת ההכנסות מול מחיר עלות הנכס.

Commission – עמלת סוכן הנדל"ן.

Comparable sales – השוואת מחירי הנכסים דומים שנמכרים באזורהנכס המיועד.

Condo – דירה בקומות.

Contingency – תנאים החייבים לקיים לפני שהחוזה יהיה מחייב משפטית.

Contract – חוזה – חוזה רכישה, חוזה ASIS , חוזה ניהול.

D

Deed – מסמך,שטר,בעלות – טאבו של הנכס.

E

Earnest Money – דמי רצינות עבור רכישת הנכס.

Equity – הפערים בין שווי הנכס למחיר הרכישה.

Escrow/Title company – חברת נאמנות שהיא צד שלישי בעסקת .

F

Foreclosure – נכס שעוקל על ידי הבנק עקב אי תשלום המשכנתא, ומוצע למכירה.

(FSBO (For Sale By Owner – מכירת הנכס ללא תיווך הישר מבעל נכס.

H

Home Inspection – דו"ח הנדסי הבודק את חלקי הבית ומפרט ליקויים בבית ו/או בסביבתו.

(HUD (Housing and Urban Development – שיכון ופיתוח עירוני של ממשלת ארה"ב.

HUD-1/Settlement statement – מסמך הסגירה הנמסר גם לקונה וגם למוכר ע"י חברת הטייטל.

HVAC – מערכת מיזוג מרכזית של הבית חימום/קירור.

I

Insurance – הביטוח כולל נזקי טבע ,אדם ,שריפה וכד' ,וצד ג'.

L

Lease – הסכם שכירות.

(LLC (Limited liability cooperation –התאדגות עסקית דומה לחברה בע"מ בישראל.

Lead based paint Lien – תביעה כנגד הנכס, דבר שיכול למנוע את מכירת הנכס עד לתשום התביעה.

M

Offer to purchase – הצעת מחיר לרכישת נכס.

(MLS (Multiple Listing Service – מאגר נכסים למכירה אפשרות אך ורק למתווכים בעלי רישיון תיווך בארה"ב.

P

Property Tax – מס עריה- המקביל לארנונה.

(POA (Power Of Attorney – ייפוי כח. ניתן לאדם ו/או מי מטעמו המבצע את הרכישה עבור המשקיע, לחברת הניהול, כדי לחבר את התשתיות (גז,חשמל,מים) לנכס וכדי להשכיר את הנכס בשם המשקיע.

Property manager – חברת אחזקה ניהול אשר מנהלת את הנכס כגון: מציאת שוכר, תיקונים וכד'.

Purchase Price – מחיר הנכס לא כולל שיפוץ.

Purchase agreement – חוזה רכישה חתום עם כל תנאי מכירת הנכס.

R

Real Estate Agent – מתווך נדל"ן,המורשה לעבוד בארה"ב.

Realtor – סוכן נדל"ן חבר בארגון המתווכים בארה"ב.

 

Recording – רישום הנכס על שמו של הקונה , רישום בטאבו.

S

Single Family – נכב מאוד נפוץ בארה"ב , בית קרקע.

Short sale – נכס שהמשכנתא עליו גבוהה מהמחיר שלו, והבנק מאפשר מכירתו על ידי הבעלים לכיסוי המשכנתא.

Security deposit – סכום המשולם על ידי הדייר לחברת הניהול לביטחון (בדרך כלל סכום של חודש שכירות).

T

Title Insurance – ביטוח זכות רכישה בבדיקה הנערך לפני רכישת הנכס בתהליך בודקת החברה הטייטל את זכויות הנכס, שאין בו פגמים בקניה, שהנכס אכן של המוכר ואינו משועבד או ממושכן או כל זכות צג ג'..

Transfer Tax – מס העברה שמשולם בד"כ לרשות המקומית בזמן רישום הבעלות החדשה על הנכס. נהוג שהמוכר ישלם מס זה.

Turn Key – נכס משכר משופץ מושבח מנוהל ע"י חברת החזקה , הנמכר למשקיע פוטנציאלי.